Welkom > 

Publicaties

De Stichting Een en Ander voert transparantie hoog in het vaandel. Hieronder vindt u een overzicht van (vastgestelde) notulen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen en -rekeningen, jaarplannen, de statuten, het huishoudelijk reglement, e.d.