Welkom bij Stichting EĆ©n en Ander

De stichting Een en Ander is een nog jonge stichting met een brede doelstelling. "Het (doen) ontwikkelen van nieuwe projecten en activiteiten op het gebied van charitas, cultuur, wetenschap of het algemeen nut", heet het in de statuten.

Nederland is een versnipperd land, opgedeeld in talloze belangen. Omdat altijd naar iedereen geluisterd moet worden, heeft elk belang een stem, zolang men maar geprononceerd ergens voor of tegen is. In al dat geschetter dreigt het algemeen belang nog wel eens uit het oog te worden verloren.

De stichting Een en Ander wil er zijn voor het algemeen belang. Daarbij zit het bestuur niet stil, maar geeft die betrokkenheid bij brede, maatschappelijke belangen gestalte in tastbare projecten. Een overzicht vindt u hier.